DATABESKYTTELSE


Webshoppen på hjemmesiden www.eriksenfit.dk, CVR-nummer 36265604, behandler personlige data fra kunden til at opfylde og yderligere bekræfte vilkår og betingelser for at behandle elektroniske ordrer og forsendelser for den nødvendige kommunikation i en lovmæssig frist.

Generelle bestemmelser

Personoplysninger i overensstemmelse med GDPR (herefter benævnt „Forordning“)

EriksenFit, CVR-nummer 36265604.

Kontaktoplysningerne for EriksenFit er: e-mail: Lasse@eriksenfit.dk

Personlige data er enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Kilde til personoplysninger

EriksenFit behandler personoplysninger opnået med samtykke fra kunden og indsamlet gennem købsaftalen og opfyldelse af elektronisk ordre oprettet i webshoppen www.eriksenfit.dk

EriksenFit behandler kun kundens identifikations- og kontaktoplysninger, som er nødvendige for opfyldelsen af købsaftalen.

EriksenFit behandler personoplysninger for forsendelses- og regnskabsformål og for den nødvendige kommunikation mellem de kontraherende parter i den lovtid, der kræves i henhold til loven. Personlige data vil ikke blive offentliggjort og vil ikke blive overført til andre lande.

Formål med databehandling

EriksenFit behandler kundens personlige data til følgende formål:

Registrering på hjemmesiden www.eriksenfit.dk i overensstemmelse med kapitel 4, afsnit 2 i GDPR.

Til opfyldelse af den elektroniske ordre oprettet af kunden (navn, adresse, e-mail, telefonnummer).

At overholde lov og bestemmelser som følge af kontraktforholdet mellem Kunde og EriksenFit.

Personlige data er nødvendige for opfyldelse af købeaftale. Aftalen kan ikke afsluttes uden de personlige data.

Varigheden af opbevaring af personlige data

EriksenFit lagrer personoplysninger i den periode, der er nødvendig for opfyldelse af rettigheder og forpligtelser, som følge af kontraktforholdet mellem EriksenFit og Kunde i 3 år efter indgåelse af kontraktforhold.

EriksenFit skal slette alle personlige data efter udløbet af den periode, der kræves til opbevaring af personoplysninger.

Modtager og databehandler af personoplysninger

Tredjeparter, der behandler Kundens personoplysninger, er underleverandører af EriksenFit. Tjenester af disse underleverandører er uundværlige for en vellykket opfyldelse af kontrakten til køb og forarbejdning af den elektroniske ordre mellem EriksenFit og Kunde.

Dataansvarligs underleverandører er:

  • Webnode AG (e-shop system)
  • Fragtfirma; Postnord
  • Google Analytics (analyse af hjemmeside)

Kundens rettigheder

I overensstemmelse med forordningen er kunden berettiget til:

1. Retten til adgang til personoplysninger.
2. Retten til at rette op på personoplysninger.
3. Retten til at slette personoplysninger.
4. Retten til at modsætte sig behandling af personoplysninger.
5. Retten til dataportabilitet.
6. Retten til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger skriftligt eller via e-mail sendt til: Lasse@eriksenfit.dk
7. Retten til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i tilfælde af mistanke om brud på forordningen.

Sikkerhed af personoplysninger

EriksenFit erklærer at tage alle tekniske og organisatoriske forholdsregler, der er nødvendige for beskyttelse af personoplysninger;

EriksenFit har taget tekniske forholdsregler for at sikre datalagringsrum, især at sikre adgang til computeren med en adgangskode, ved hjælp af antivirussoftware og regelmæssig vedligeholdelse af computere.

Endelige bestemmelser

Ved at oprette en elektronisk ordre på hjemmesiden www.eriksenfit.dk, bekræfter Kunden at have blevet informeret om alle vilkårene for beskyttelse af personoplysninger og accepterer dem fuldt ud.

Kunden accepterer disse regler ved at markere afkrydsningsfeltet i bestillingsformularen.

EriksenFit kan til enhver tid opdatere disse regler. Ny, opdateret version skal offentliggøres på hjemmesiden.

Disse regler træder i kraft den 1. oktober 2019